ย้ายโฟลเดอร์ แต่เข้าถึงบทความได้เหมือนเดิม

การย้ายโฟลเดอร์ของ WordPress แล้วผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบทความเดิมได้ หรือหาไม่เจอนั้น ผมไม่แน่ใจว่ามีผู้ใช้พบปัญหาอย่างนี้หรือไม่ เช่น สมมติว่า ตอนแรกอาจจะลองทำบล็อกที่ http://domain.com/wordpress พอนาน ๆ เข้า อยากจะเปลี่ยนเป็น http://domain.com/blog หรือจาก http://domain.com/blog แต่อยากจะเปลี่ยนเป็น http://domain.com แต่ทำไงดี บทความเยอะ มีคนอ้างอิงเยอะ หากจะเปลี่ยน ผู้ใช้ก็จะไม่เจอบทความเดิม

ปัญหานี้มีทางออก กล่าวคือ ให้คุณสร้างไฟล์ .htaccess แล้วบรรจุข้อความ

 
PGNvZGU+DQpPcHRpb25zICtGb2xsb3dTeW1MaW5rcw0KUmV3cml0ZUVuZ2luZSBvbg0KUmV3cml0ZVJ1bGUgKC4qKSBodHRwOi8vbmV3dXJsLyQxIFtSPTMwMSxMXQ0KPC9jb2RlPg==

ตรง http://newurl คือชื่อ URL ใหม่ของบล็อกนั่นเอง แล้วนำไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ของบล็อกเดิม เมื่อผู้ใช้เปิดบทความตาม url เดิม ก็จะทำการ redirect (เปลี่ยนหน้า) ไปเปิดหน้าบทความตาม url ใหม่ ทำให้ผู้ใช้ยังคงเข้าถึงเนื้อหาของบทความได้เหมือนเดิม

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*