วีดีโอแสดงการแทรกข้อความจาก twitter ไปใส่ WordPress.com

ตอนนี้ ผู้ใช้ WordPress.com สามารถที่จะแสดงข้อความจาก twitter.com ไว้ในบทความได้แล้ว โดยการคัดลอก url ของข้อความจาก twitter ไปวางในใน WordPress.com

ติดตามชมวีดีโอจากจาก youtube แทรกข้อความจาก Twitter สู่ WordPress.com ได้เลยครับ หากต้องกาความชัด ก็ดูในแบบ HD ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>