วีดีโอ : คืนข้อมูลด้วย Acronis True Image Home 2012

คลิปวีดีโอแสดงการคืนข้อมูลที่เคยสำรองเอาไว้ Acronis True Image Home 2012 ทำให้ระบบกลับมาเหมือนเดิมในเวลาไม่กี่นาที โดยไม่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>