วีดีโอ : คืนข้อมูลด้วย Acronis True Image Home 2012

คลิปวีดีโอแสดงการคืนข้อมูลที่เคยสำรองเอาไว้ Acronis True Image Home 2012 ทำให้ระบบกลับมาเหมือนเดิมในเวลาไม่กี่นาที โดยไม่ต้องติดตั้ง Windows ใหม่


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*