วีดีโอ : ทำ flash drive บูตเครื่องสำหรับ Acronis True Image Home 2012

เป็นคลิปสอนการทำ flash drive ให้บูตเครื่องได้ สำหรับบูตเครื่องและเข้าสู่โปรแกรม Acronis True Image Home 2012 เพื่อใช้ในการกู้คืนระบบ เมื่อเข้าสู่ Windows ไม่ได้ และเคยสำรองข้อมูลระบบโดยใช้ Acronis True Image Home 2012

One thought on “วีดีโอ : ทำ flash drive บูตเครื่องสำหรับ Acronis True Image Home 2012

  1. ขอขอบคุณในการเผยแพร่ความรู้ มีประโยชน์มากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>