วีดีโอ : ทำ flash drive บูตเครื่องสำหรับ Acronis True Image Home 2012

เป็นคลิปสอนการทำ flash drive ให้บูตเครื่องได้ สำหรับบูตเครื่องและเข้าสู่โปรแกรม Acronis True Image Home 2012 เพื่อใช้ในการกู้คืนระบบ เมื่อเข้าสู่ Windows ไม่ได้ และเคยสำรองข้อมูลระบบโดยใช้ Acronis True Image Home 2012

1 Comment

  1. ขอขอบคุณในการเผยแพร่ความรู้ มีประโยชน์มากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*