วีดีโอ : การทำโฟลเดอร์ให้เป็นไดรฟ์

แสดงการใช้โปรแกรม Visual subst ทำให้โฟลเดอร์กลายเป็นไดรฟ์ใหม่ ทำให้เข้าถึงง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*