วีดีโอ : การทำเมนูีวีดีโอใน Camtasia Studio

หลังจากที่เราสร้างคลิปด้วย Camtasia Studio มาเป็นไฟล์ .avi แล้ว เราสามารถทำเมนูเพื่อเปิดคลิปเหล่านั้นได้อย่างง่าย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>