วีดีโอ : ปรับความเร็วคลิปใน Camtasia Studio

การตัดต่อคลิปด้วย Camtasia Studio เราสามารถปรับความเร็วของคลิปได้ เช่น ช่วงแสดงการประมวลผลการติดตั้งโปรแกรม หรือช่วงอื่น ๆ ทำให้คลิปนั่นเล่นเร็วได้ เป็นการลดเวลาของคลิป และทำให้คลิปนั้นมีขนาดเล็กอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*