Camtasia Studio : การพากย์เสียง

ไม่ได้ทำคลิปและเขียนบทความเสียนาน วันนี้ก็มีคลิปมาฝากครับ เป็นคลิปที่อธิบายการใช้เครื่องมือในการพากย์เสียงในคลิปวีดีโอเทรนนิ่ง ซึ่งเราสามารถมาพากย์ใส่เสียงในภายหลังได้ คลิปความยาว 12 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*