Camtasia Studio 8 : Visual Properties

ใน Camtasia Studio 8 นี้มีอะไรใหม่ ๆ เยอะ ผู้ที่เคยใช้รุ่นก่อน ๆ มา ต้องเรียนรู้กันใหม่อีกหลายอย่าง และในคลิปนี้ ก็จะอธิบายในส่วนของ Visual Properties ที่จะทำให้วีดีโอนั้นมีลูกเล่น น่าสนใจ ส่วนจะทำอะไรได้บ้าง ชมคลิปเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*