Camtasia Studio 8 : ทำคลิปอินโทร

จุดเริ่มต้นของคลิปนี้ ไปเห็นส่วนเริ่มต้นของวีดีโอฝรั่ง ทำแปลกตาดี ใช้ Camtasia Studio 8 ก็เลยลองมาทำบ้าง เมื่อทำได้ ก็เลยทำคลิปแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไรมาฝากกัน ใช้ Camtasia Studio 8 นะครับ รุ่นก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*