การแนบรูปใน WordPress 3.5

ค่าเริ่มต้นของการแนบรูปไปกับบทความ หรือ page จะเป็นการลิิงก์ไปยังหน้าแนบไฟล์ (Attachment page) หากต้องการจะให้ลิงก์ไปยังรูปโดยตรง จะต้องปรับแต่งให้ลิงก์ไปยัง Media file ทุก ๆ ครั้งที่เลือกรูป

คลิปนี้ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มไฟล์แบบลิงก์ไปยังรูปและการลิงก์ไปยังหน้าแนบไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>