เปลี่ยนชื่อใน Total Commander

คลิปนี้ แสดงการเปลี่ยนชื่อครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ด้วย Total Commander หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้ว สามารถยกเลิกการเปลี่ยนชื่อได้อีกด้วย (ถ้าต้องการ) ในคลิปแสดงการเปลี่ยนชื่อเพียงลักษณะหนึ่งเท่านั้นจากความสามารถอีกมากมายของการเปลี่ยนชื่อใน Total Commander

การเปลี่ยนชื่อในคลิปนี้ จะแสดงการแทนที่ข้อความที่อยู่ในชื่อไฟล์ด้วยอักษรหรือข้อความที่เราต้องการ คือ ชื่อไฟล์ในคลิป มีคำว่า – youtube อยู่ในชื่อไฟล์ ต้องการลบข้อความนี้ออกจากชื่อไฟล์ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>