การแบ่งคลิปใน Camtasia Studio 8

ในการตัดต่อวีดีโอด้วย Camtasia Studio จะต้องศึกษาคำสั่งต่าง ๆ และฝึกฝนใช้งานให้คล่อง เพื่อจะทำให้เราตัดต่องานได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการแบ่งคลิปใน Camtasia Studio 8 นั้น มีด้วยกันหลายวิธี ในคลิปนี้ก็เลยนำเสนอการแบ่งคลิปด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้เลือกใช้ได้ตามความถนัด หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

การแบ่งคลิป ทำเพื่อ??

  • แยกคลิปออกจากกัน เพื่อเลื่อนไปยังแทร็คอื่น
  • แยกคลิปเพื่อใส่ transition
  • แยกคลิปเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

การแบ่งคลิปนั้น ทำได้หลายแบบดังนี้

  1. แบ่งโดยการกดปุ่ม Split
  2. แบ่งโดยการใช้ Hotkey คือ S (Split)
  3. แบ่งโดยใช้ marker (hotkey คือ M)
การแบ่งนั้น เริ่มต้นด้วย คลิปบนคลิปที่ต้องการแบ่ง ไม่ว่าจะเป็น เสียง/ภาพ/วีดีโอ เลื่อน playhead ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือกแบ่งด้วยวิธีตามที่กล่าวมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*