ตัวอย่างการทำ Title ใน Camtasia Studio 8

ตัวอย่างของการตัดต่อทำ Title ทำทั้งต้นคลิป และในระหว่างคลิปที่ขึ้นหัวข้อใหม่ของวีดีโอ สิ่งที่ต้องเตรียม คือ คลิปเสียง ประมาณ 7 วินาที โดยทำ fade in และ fade out อย่างละ 1 วินาที

ฟังก์ชั่นที่ใช้ใน Camtasia Studio 8

  1. Split
  2. Transition
  3. Callouts

http://www.youtube.com/watch?v=FsY3TjsKs9w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>