วีดีโออธิบายการโคลนข้าม spec

เป็นคลิปที่อธิบายถึงการโคลนนิ่ง Windows โดยโคลนแล้วนำไปบูตบนเครื่องอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องไปติดตั้ง Windows ใหม่ ทำอย่างไร ในคลิปนี้มีคำอธิบาย โดยใช้ Acronis True Image Home 2012 + Plus Pack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>