วีดีโออธิบายการโคลนข้าม spec

เป็นคลิปที่อธิบายถึงการโคลนนิ่ง Windows โดยโคลนแล้วนำไปบูตบนเครื่องอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องไปติดตั้ง Windows ใหม่ ทำอย่างไร ในคลิปนี้มีคำอธิบาย โดยใช้ Acronis True Image Home 2012 + Plus Pack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*