แปลงคลิป youtube เป็น .mp3

เป็นคลิปวีดีโอแสดงการดาวน์โหลดคลิปจาก youtube เป็น .mp3 โดยนำ url ของคลิป youtube ไปวางที่เว็บแปลงวีดีโอ เราก็จะได้ไฟล์ .mp3 ของคลิปที่เราชื่นชอบมาไว้ฟังแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>