เครื่องมือพื้นฐานในการใช้ WordPress

จากที่ได้แนะนำเพื่อนๆ ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตั้งแต่พื้นฐานติดตั้ง WordPress จนถึงการอัพโหลดฐานข้อมูลจากโฮสต์เดิมเข้าโฮสต์ใหม่ ทุกอย่างจนสามารถเผยแพร่บล็อกได้ ทำให้ผมมานั่งคิดว่า จริง ๆ แล้วผมเล่นตลาด WordPress ระดับกลางและสูงจนเกินไป เทคนิคแพรวพราว แต่ถ้าพูดถึงระดับเริ่มต้นแล้ว ผมสอบตกไปเลยครับ ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้นเลย จึงคิดว่า ผู้ใช้ที่เริ่มต้น นับ 0 (ศูนย์) จะทำอย่างไร ถึงจะมีบล็อกเขากับได้เหมือนกับคนเก่ง ๆ ทั่วไป
Continue reading →

แก้ไขภาษาไทยในธีม WordPress

ธีม (Theme) ที่เราเลือกนั้น ไม่ได้เป็นภาษาไทย (ที่เป็นของฟรีจากต่างประเทศ) แต่หากต้องการปรับแต่งข้อความต่าง ๆ ให้เป็นภาษาไทย ก็สามารถทำได้ ไม่ยาก ผู้ใช้บางท่านอาจจะแก้ไขใน Theme Editor ที่อยู่ใน Dashboard บางท่านก็อาจจะใช้ Text Editor ต่างๆ แก้ไขไฟล์ ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล ในบทความนี้จะแสดงการแก้ไขภาษาไทยในธีมโดยใช้ Text Editor
Continue reading →

เซอร์บิตสัญจร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไป อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี เพื่ออบรมการทำเว็บด้วย WordPress เป็นการนำประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ไปอบรมให้กับคณะครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สนใจในการทำเว็บ เป็นการเพิ่มความรู้ให้ทันสมัยเกี่ยวกับการทำเว็บในยุคปัจจุบัน

โครงการนี้เป็นความคิดริเริ่ม อ.นเรศ ศรพรหม และอ.ปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช ผอ.โรงเรียนวัดลานคา ที่จะนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพอมีเวลาที่จะช่วยเหลือสังคม มาแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชน ซึ่งผมเห็นว่าพอมีเวลาและมีประสบการณ์พอที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้เป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งก็เป็นแนวทางของเซอร์บิตอยู่แล้ว ที่จะเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีโครงการอบรมการทำเว็บของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมมาก่อนแล้ว
Continue reading →