ลืมรหัสผ่าน Admin

มีความเป็นไปได้ที่บางครั้ง จะลืมรหัสผ่านของ Admin ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดูแลบล็อกของตนเองได้ ผมมีวิธีในการตั้งรหัสผ่านใหม่มานำเสนอ ในความเป็นจริงแล้ว มีวิธีในการแก้ไขกรณีที่ลืมรหัสผ่าน Admin อยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ครั้งนี้ขอเสนอวิธีแรกก่อน

วิธีนี้เป็นการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยผ่านตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL นั่นคือ phpMyAdmin หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้ phpMyAdmin แนะนำให้ใช้วิธีอื่น ซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไป

มาเริ่มต้นลงมือแก้ไขรหัสผ่าน Admin กันเลยครับ ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ phpMyAdmin ก่อน

lost-admin-password01

คลิกที่ "ฐานข้อมูล" เพื่อดูรายชื่อฐานข้อมูลต่าง ๆ ก่อน เพื่อเลือกฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับทำบล็อก

lost-admin-password02

เมื่อพบแล้ว คลิกบนฐานข้อมูลที่ใช้ทำบล็อก (ในตัวอย่างนี้ ผมใช้ฐานข้อมูลชื่อ "blog")

lost-admin-password03

หลังจากที่คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลแล้ว phpMyAdmin จะแสดงตารางฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล blog ออกมา ให้คลิกที่ไอค่อนหน้าชื่อตาราง "wp_users"

หมายเหตุ : คำนำหน้าชื่อตารางฐานข้อมูลนี้ โดยปกติแล้วจะเป็น wp_ แต่หากใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการทำบล็อก ให้ดูคำนำหน้าชื่อตารางฐานข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในตัวแปร $table_prefix ในไฟล์ wp-config.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WordPress แล้วเลือกคำนำหน้าชื่อตารางที่ถูกต้องและต่อท้ายด้วย users

lost-admin-password04

phpMyAdmin จะแสดงข้อมูลของ Admin ขึ้นมา ให้คลิกที่ไอค่อนรูปดินสอ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของ Admin

lost-admin-password05

ในแถว user_pass นั้น (1) ในช่อง "ค่า" ให้ลบข้อมูลเก่าออกให้หมด แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการ พิมพ์ข้อความปกติ และตัวอักษรเล็กใหญ่ถือว่าเป็นอักษรคนละตัวกัน (2) ในช่องฟังก์ชั่น ในแถว user_pass นั้น ให้เลือกเป็น "MD5" (3) คลิกปุ่ม "ลงมือ" เพื่อบันทึกข้อมูล

จากนั้นให้ไปที่หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้เป็น admin และรหัสผ่านใช้รหัสผ่านที่คุณได้ตั้งไปตามขั้นตอนที่กล่าวมา ก็จะสามารถเข้าสู่หน้าต่างควบคุมของ WordPress ได้แล้วครับ

[tags]Admin, Password, Recovery[/tags]

3 Comments

  1. ขอบคุณมากครับ ผมลืมพาสเวิดประจำ

    ทำให้ต้องลบบล็อกต้องหลายทีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*