Camtasia Studio : แก้ปัญหาภาพกระตุกขณะจับภาพ

เป็นคลิปที่สอนวิธีแก้ปัญหาขณะจับภาพด้วย Camtasia Recorder แล้วภาพกระตุก โดยในคลิปแสดงการแก้ปัญหาไว้ 2 วิธีด้วยกัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ

วีดีโอ : ส่งออกไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ

การตัดต่อคลิปเทรนนิ่งด้วย Camtasia Studio เราสามารถส่งออกเสียงในโครงการออกเป็นไฟล์ หรือส่งออกเฟรมในคลิปออกมาเป็นภาพได้ โดยในคลิปนี้จะแสดงการใช้งานทั้งสองส่วน

วีดีโอ : ส่งออกไฟล์โครงการเป็น .zip

แสดงการส่งออกไฟล์ที่ตัดต่อในโครงการใน Camtasia Studio ออกเป็นไฟล์ .zip เพียงไฟล์เดียว นำไปเปิดที่เครื่องอื่น ไฟล์ครบทุกไฟล์ และไม่มีปัญหาเมื่อนำไปเปิดที่อื่น สะดวกในการจัดการ

Acronis True Image Home 2012 : การสร้างสื่อสำหรับบูตเครื่อง

วีดีโอนี้แสดงการสร้างสื่อสำหรับบูตเครื่องโดยใช้ Flash Drive เพื่อใช้เมื่อเครื่องบูตเข้าสู่ Windows ไม่ได้ เราก็จะใช้ Flash Drive บูตเครื่องและเปิดโปรแกรม Acronis True Image Home 2012 เพื่อคืนข้อมูลที่ได้เคยสำรองเอาไว้ด้วย Acronis True Image Home 2012

วีดีโอ : ปรับความเร็วคลิปใน Camtasia Studio

การตัดต่อคลิปด้วย Camtasia Studio เราสามารถปรับความเร็วของคลิปได้ เช่น ช่วงแสดงการประมวลผลการติดตั้งโปรแกรม หรือช่วงอื่น ๆ ทำให้คลิปนั่นเล่นเร็วได้ เป็นการลดเวลาของคลิป และทำให้คลิปนั้นมีขนาดเล็กอีกด้วย